Шумуулаас хамгаалах хэрэгсэл гэсэн нэр томъёоны тодорхойлолт

“Хөдөлмөрийн салбарт түгээмэл хэрэглэгддэг нэршил, ойлголт ...- Шумуулаас хамгаалах хэрэгсэл гэсэн нэр томъёоны тодорхойлолт ,Эх сурвалж: Хөдөлмөрийн зах зээл, сургалтын агуулгын стандарт, төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн холбогдолтой нэр томъёоны толь, Улаанбаатар хот 2002 115. Сургалтын байгууллага.www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтХуулийн нэгдсэн портал сайт. 2 1.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 2 1.1.1.“агнуурын бүс нутаг” гэж агнуурын нөөцийг тогтвортой ашиглах, хамгаалах зориулалт бүхий ан амьтны байршил ...тӨгсӨлтийн ажил биЧих, хамгаалах ЗААВАР :|: EDUCATION

1.4 Хэрэглэсэн нэр томъёоны тодорхойлолт. У г салбарт хэрэглэгддэг тусгай нэр томъёоны тодорхойлолтыг орхигдуулалгүй бичнэ. Жишээ нь: “Зөвлөх багшийн бүртгэл мэдээллийн систем”-ийн хувьд

Хөдөлмөр хамгааллын мэргэжилтэн? Хувийн Хамгаалах Хэрэгсэл ...

Хөдөлмөр хамгааллын мэргэжилтэн, Хувийн Хамгаалах Хэрэгсэл, 2008 оны 5-р сарын 22-нд Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал, Эрүүл Ахуйн (ХАБЭА) тухай хуулиа бид өлгийдэн авч билээ.

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 3.1.1.”эм” гэж хүний болон мал, амьтны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчнийг оношлох, эмчлэх, дархлаажуулах зориулалттай, үйлчлэл нь эм судлал ...

тӨгсӨлтийн ажил биЧих, хамгаалах ЗААВАР :|: EDUCATION

1.4 Хэрэглэсэн нэр томъёоны тодорхойлолт. У г салбарт хэрэглэгддэг тусгай нэр томъёоны тодорхойлолтыг орхигдуулалгүй бичнэ. Жишээ нь: “Зөвлөх багшийн бүртгэл мэдээллийн систем”-ийн хувьд

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт. 4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: ... зээл төлөгдөхөд учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах сан, гадаад валютын ...

Хөдөлмөр хамгааллын мэргэжилтэн? Хувийн Хамгаалах Хэрэгсэл ...

Хөдөлмөр хамгааллын мэргэжилтэн, Хувийн Хамгаалах Хэрэгсэл, 2008 оны 5-р сарын 22-нд Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал, Эрүүл Ахуйн (ХАБЭА) тухай хуулиа бид өлгийдэн авч билээ.

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

Хуулийн нэгдсэн портал сайт. 2 1.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 2 1.1.1.“агнуурын бүс нутаг” гэж агнуурын нөөцийг тогтвортой ашиглах, хамгаалах зориулалт бүхий ан амьтны байршил ...

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 4.1.1.“гамшгаас хамгаалах” гэж гамшгийн аюулаас хүн ам, мал, амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчныг урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг ...

тӨгсӨлтийн ажил биЧих, хамгаалах ЗААВАР :|: EDUCATION

1.4 Хэрэглэсэн нэр томъёоны тодорхойлолт. У г салбарт хэрэглэгддэг тусгай нэр томъёоны тодорхойлолтыг орхигдуулалгүй бичнэ. Жишээ нь: “Зөвлөх багшийн бүртгэл мэдээллийн систем”-ийн хувьд

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт 3.1. Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: ... хэрэгсэл, аргад хамаарах, ... өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцийн болон ...

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 4.1.1.“гамшгаас хамгаалах” гэж гамшгийн аюулаас хүн ам, мал, амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчныг урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг ...

“Хөдөлмөрийн салбарт түгээмэл хэрэглэгддэг нэршил, ойлголт ...

Эх сурвалж: Хөдөлмөрийн зах зээл, сургалтын агуулгын стандарт, төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн холбогдолтой нэр томъёоны толь, Улаанбаатар хот 2002 115. Сургалтын байгууллага.

“Хөдөлмөрийн салбарт түгээмэл хэрэглэгддэг нэршил, ойлголт ...

Эх сурвалж: Хөдөлмөрийн зах зээл, сургалтын агуулгын стандарт, төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн холбогдолтой нэр томъёоны толь, Улаанбаатар хот 2002 115. Сургалтын байгууллага.

тӨгсӨлтийн ажил биЧих, хамгаалах ЗААВАР :|: EDUCATION

1.4 Хэрэглэсэн нэр томъёоны тодорхойлолт. У г салбарт хэрэглэгддэг тусгай нэр томъёоны тодорхойлолтыг орхигдуулалгүй бичнэ. Жишээ нь: “Зөвлөх багшийн бүртгэл мэдээллийн систем”-ийн хувьд

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

Хуулийн нэгдсэн портал сайт. 2 1.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 2 1.1.1.“агнуурын бүс нутаг” гэж агнуурын нөөцийг тогтвортой ашиглах, хамгаалах зориулалт бүхий ан амьтны байршил ...

Хөдөлмөр хамгааллын мэргэжилтэн? Хувийн Хамгаалах Хэрэгсэл ...

Хөдөлмөр хамгааллын мэргэжилтэн, Хувийн Хамгаалах Хэрэгсэл, 2008 оны 5-р сарын 22-нд Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал, Эрүүл Ахуйн (ХАБЭА) тухай хуулиа бид өлгийдэн авч билээ.

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт ... 4.8.Энэ хуулийн 4.2-т заасан “шинэ” гэсэн шалгуурт тухайн бүтээлийг илэрхийлж байгаа шинж чанарууд нь мэдүүлгийн анхдагч огноо хүртэл нийтэд илэрхий ...

“Хөдөлмөрийн салбарт түгээмэл хэрэглэгддэг нэршил, ойлголт ...

Эх сурвалж: Хөдөлмөрийн зах зээл, сургалтын агуулгын стандарт, төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн холбогдолтой нэр томъёоны толь, Улаанбаатар хот 2002 115. Сургалтын байгууллага.

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 3.1.1.”эм” гэж хүний болон мал, амьтны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчнийг оношлох, эмчлэх, дархлаажуулах зориулалттай, үйлчлэл нь эм судлал ...

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт. 4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: ... зээл төлөгдөхөд учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах сан, гадаад валютын ...

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт ... 4.8.Энэ хуулийн 4.2-т заасан “шинэ” гэсэн шалгуурт тухайн бүтээлийг илэрхийлж байгаа шинж чанарууд нь мэдүүлгийн анхдагч огноо хүртэл нийтэд илэрхий ...

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 3.1.1.”эм” гэж хүний болон мал, амьтны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчнийг оношлох, эмчлэх, дархлаажуулах зориулалттай, үйлчлэл нь эм судлал ...

Хөдөлмөр хамгааллын мэргэжилтэн? Хувийн Хамгаалах Хэрэгсэл ...

Жич: mns4967:2000 “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Эрүүл ахуй. Нэр томьёо, тодорхойлолт” стандарт дээр ХХХ гэсэн байдаг, стандартыг баримталж байна гэж тайлбарлах хүнтэй таарч явлаа.

Хөдөлмөр хамгааллын мэргэжилтэн? Хувийн Хамгаалах Хэрэгсэл ...

Жич: mns4967:2000 “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Эрүүл ахуй. Нэр томьёо, тодорхойлолт” стандарт дээр ХХХ гэсэн байдаг, стандартыг баримталж байна гэж тайлбарлах хүнтэй таарч явлаа.