Индонезчууд голчлон урд талын угаалгын машинд шингэн угаалгын нунтаг хийдэг

Урд ачаалалтай угаалгын машинд зориулсан зөөлөн шингэн ...- Индонезчууд голчлон урд талын угаалгын машинд шингэн угаалгын нунтаг хийдэг ,Би бол би- Урд ачаалалтай угаалгын машинд зориулсан зөөлөн шингэн угаалгын нунтаг ,Óëñûí àëäàðò óÿà÷ Отгоннасан:-Îíä ìýíä òàðãàí òàâòàé îðîâ óó. Íóòàã îðíû õàâàðæàà õýð áàéíà. Õаагуур нутаглаж байна даа?-Áàð æèë ...Урд ачаалалтай угаалгын машинд зориулсан зөөлөн шингэн ...Би бол би- Урд ачаалалтай угаалгын машинд зориулсан зөөлөн шингэн угаалгын нунтаг ,Óëñûí àëäàðò óÿà÷ Отгоннасан:-Îíä ìýíä òàðãàí òàâòàé îðîâ óó. Íóòàã îðíû õàâàðæàà õýð áàéíà. Õаагуур нутаглаж байна даа?-Áàð æèë ...Урд ачаалалтай угаалгын машинд зориулсан зөөлөн шингэн ...

Би бол би- Урд ачаалалтай угаалгын машинд зориулсан зөөлөн шингэн угаалгын нунтаг ,Óëñûí àëäàðò óÿà÷ Отгоннасан:-Îíä ìýíä òàðãàí òàâòàé îðîâ óó. Íóòàã îðíû õàâàðæàà õýð áàéíà. Õаагуур нутаглаж байна даа?-Áàð æèë ...

Урд ачаалалтай угаалгын машинд зориулсан зөөлөн шингэн ...

Би бол би- Урд ачаалалтай угаалгын машинд зориулсан зөөлөн шингэн угаалгын нунтаг ,Óëñûí àëäàðò óÿà÷ Отгоннасан:-Îíä ìýíä òàðãàí òàâòàé îðîâ óó. Íóòàã îðíû õàâàðæàà õýð áàéíà. Õаагуур нутаглаж байна даа?-Áàð æèë ...

Урд ачаалалтай угаалгын машинд зориулсан зөөлөн шингэн ...

Би бол би- Урд ачаалалтай угаалгын машинд зориулсан зөөлөн шингэн угаалгын нунтаг ,Óëñûí àëäàðò óÿà÷ Отгоннасан:-Îíä ìýíä òàðãàí òàâòàé îðîâ óó. Íóòàã îðíû õàâàðæàà õýð áàéíà. Õаагуур нутаглаж байна даа?-Áàð æèë ...